آمنوره اولیه، آمنوره ثانویه و نارسایی تخمدان ها

amnoure

آمنوره اولیه به معنی عدم داشتن دوران قاعدگی تا سن 16 سالگی می باشد و آمنوره ثانویه به شرایطی اطلاق می شود که فرد در گذشته دوران قاعدگی را تجربه کرده و سپس بروز آن متوقف شود. نارسایی زودرس تخمدان که نقص تخمدانی اولیه نیز نامیده می شود از دست رفتن عملکرد طبیعی تخمدان قبل از سن ۴۰ سالگی است. در این بیماری تخمدان به حد طبیعی هورمون استروژن تولید نمی کند و بطور منظم تخمک آزاد نمی سازد. ناباروری نتیجه شایع این بیماری است. با توجه به نقش ژنتيک و برخی اختلالات کروموزومی در بروز این اختلالات لازم است مشاوره ژنتیکی و بررسی های لازم با انجام آزمایشات ژنتیکی صورت گیرد و توصیه ها و راهنمایی های لازم ارائه شود.

ویژگی های شاخص کلینیک ما

  • داشتن نیرو های متخصص و باتجربه
  • داشتن محیطی مناسب و ارام
  • مدیریت عالی کلینیک و سازمان
  • نوبت دهی سریع و پشتیبانی عالی