سقط های مکرر و مرده زایی

janinn

سقط مکرر به  از دست دادن خود به خودی حداقل سه بار سقط متوالی گفته می شود و به مرگ جنین در سه ماهه سوم بارداری به گونه ای که بعد از جدا شدن از مادر نفس نمی کشد و یا هیچ علامتی مبنی بر وجود حیات مانند ضربان قلب و یا حرکات ارادی را نشان نمی دهد مرده زایی گفته میشود.  سقط مکرر و مرده زایی از جمله شایع ترین مشکلات بارداری بوده  و به دلایل مختلفی از جمله اختلالات کروموزومی و ژنتیکی جنین و یا اختلالات ژنتیکی پدر و مادر روی می دهد.  بنابراین  جهت یافتن علت بیماری، درمان یا پیشگیری از تکرار آن در بارداری های بعدی مشاوره ژنتیک قبل از اقدام به بارداری بعدی الزامی می باشد.

ویژگی های شاخص کلینیک ما

  • داشتن نیرو های متخصص و باتجربه
  • داشتن محیطی مناسب و ارام
  • مدیریت عالی کلینیک و سازمان
  • نوبت دهی سریع و پشتیبانی عالی