سرطان بیماری شایعی است و در برخی موارد در اثر یک ژن غیرطبیعی ایجاد می گردد که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد که در این صورت سرطان ارثی گفته می شود. امروزه علم پزشکی از نتایج حاصل از تحقیقات عظیم ژنتیکی برای بسیاری از سرطان های مختلف سود میبرد و دانش در مورد سرطان های ژنتیکی بسیار بیشتر شده است. تنها در حدود ۵ تا ۱۰ درصد از سرطان ها مستقیماً به علت اختلالات ژنی ایجاد می گردد که جهش نامیده می شود. جهش های خاصی باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان های ارثی از جمله پستان ، تخمدان ، گوارش، کولورکتال، روده ، رحم ، پروستات ، پانکراس ، کلیه ، کبد و ملانوم ( نوعی سرطان پوست) میشوند. انجام آزمایشات ژنتیک برای سرطان های وراثتی و اکتسابی و راهنمایی و تفسیر نتایج آن به پیشگیری و درمان این بیماری ها کمک شایانی میشود.