سقط مکرر به  از دست دادن خود به خودی حداقل سه بار سقط متوالی گفته می شود و به مرگ جنین در سه ماهه سوم بارداری به گو نه ای که بعد از جدا شدن از مادر نفس نمی کشد و یا هیچ علامتی مبنی بر وجود حیات مانند ضربان قلب و یا حرکات ارادی را نشان نمی دهد مرده زایی گفته میشود.  سقط مکرر و مرده زایی از جمله شایع ترین مشکلات بارداری بوده  و به دلایل مختلفی از جمله اختلالات کروموزومی و ژنتیکی جنین و یا اختلالات ژنتیکی پدر و مادر روی می دهد.  بنابراین  جهت یافتن علت بیماری، درمان یا پیشگیری از تکرار آن در بارداری های بعدی مشاوره ژنتیک قبل از اقدام به بارداری بعدی الزامی می باشد.